Всі нотаріальні та реєстраційні дії

вчиняються у повній відповідності до вимог чинного законодавства

ПОСЛУГИ

для перегляду послуги - натисніть на неї 
Довіреність

Необхідні документи для посвідчення довіреності:

Для фізичних осіб:
- паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку); 
- реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Для юридичних осіб 
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію), 
- статут, 
- довідка з ЄДРПОУ,
- протокол (рішення, наказ) про обрання керівника, 
- паспорт керівника,
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий не пізніше1 місяця до дня вчинення нотаріальної дії,  
-  печатка юридичної особи, 
- якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - довіреність на представника, паспорт представника.

Відомості про представника записуються зі слів довірителя, можна надати фотокопію паспорта представника задля уникнення помилок в описі. Вся інша інформація, стосовно змісту та призначення довіреності, записується зі слів довірителя.

Необхідні документи для посвідчення довіреності в порядку передоручення:

- основна довіреність;
- представник (фізична особа), який діє на підставі основної довіреності - паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- якщо основна довіреність видана від імені юридичної особи, представнику, на ім’я якого видана така довіреність, необхідно надати свій паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію), статут, довідку з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виданий не пізніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії), печатку.

Що необхідно знати про довіреність?
1. Довіреність неможливо продовжити. Після закінчення її строку, якщо буде потреба, посвідчується нова довіреність.
2. В одній довіреності може бути зазначено кілька повірених (представників).
3. Довіреність у порядку передоручення не може надавати більше повноважень ніж передбачено в основній довіреності.

Згода батьків на виїзд дитини за кордон
Документи для виїзду за кордон
Засвідчення справжності підпису на банківських картках, статуті, перекладі, заявах та ін.
Згода одного с подружжя на відчуження або придбання майна
Заповіт
Спадщина
Засвідчення вірності фотокопії документу
Попередній договір
Договір дарування нерухомості, земельної ділянки
Договір купівлі-продажу нерухомості, земельної ділянки
Відчуження транспортного засобу
Договір оренди
Шлюбний договір
Договір застави (іпотеки)
Договір позики, позички
Договір довічного утримання
Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів
Прийняття на зберігання документів
Накладення заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав), транспортних засобів
Виконавчі написи
Протести векселів
Посвідчення факту, що фізична особа є живою або перебуває в певному місці
Посвідчення часу пред’явлення документа
Передача заяв фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам
Видача свідоцтва придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)
Морські протести
Видача дублікатів документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса
Надання інформації з державних реєстрів

Відсутність черг

Висока швидкість підготовки документів, готовність до обробки великих масивів документів 

Зручно

Нотаріальна контора розташована в 7-ми хвилинах пішки від ст. м. Чернігівська

КОНТАКТИ


Нотаріальна контора приватного нотаріуса 
Київського міського нотаріального округу
Кирилюк Олени ЮріївниАдреса: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 10, офіс 10
тел: (044) 353-77-44
тел: (044) 221-77-55
e-mail: notar6030@gmail.com

Over 20 years of experience we’ll ensure you always get the best guidance. We serve a clients at every level of their organization we can be most whether as a trusted advisor to top trusted our management coach for fronts line employees.

We strive to build a relationship of trust with every client, for the long-term. 70% of our work clients that we have served for over 10 years.