Кирилюк Олени Юріївни
Кирилюка Дмитра Володимировича Осадчук Ірини Олександрівни

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ, ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Нотаріуси Києва мають право посвідчувати договори відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, що знаходяться в місті Києві, або якщо одна із сторін договору зареєстрована в місті Києві.

Сторона фізична особа:

1.    Паспорт;
2.    Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
3.    Якщо нерухомість придбавалась в період шлюбу – згода одного з подружжя на відчуження майна;
4.    Якщо покупець у шлюбі – згода одного з подружжя на придбання майна;
5.    Якщо однією зі сторін є неповнолітня особа (до 18 років) або в квартирі/будинку, що відчужується, зареєстрований неповнолітній, то відчуження відбувається за згодою органів опіки та піклування. Якщо особа не досягла 14 років (малолітня особа), то замість неї договір підписують батьки. Якщо підписантом є неповнолітня особа віком від 14 до 18 років, то вона самостійно підписує договір, але за згодою батьків. Підписи батьків на згоді повинні бути засвідчені нотаріально - див. Засвідчення справжності підпису на заявах. 
 
   Сторона юридична особа:
-    Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
-    Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
-    Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору;
-    Паспорт підписанта;
-    Печатка юридичної особи.

Для купівлі-продажу квартири:

- Правовстановлюючий документ на квартиру – Свідоцтво про право власності / Договір дарування/ Договір купівлі-продажу / Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
- Довідка Ф-3 (про склад зареєстрованих в квартирі осіб), видана ЖЕК/ кооперативом/ ОСББ або довідка про відсутність зареєстрованих;
- Експертна оцінка ринкової вартості квартири, замовлена у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ;
- Якщо квартира перебуває у спільній власності декількох осіб – згода співвласника на продаж.

Для купівлі-продажу будинку/домоволодіння:

- Правовстановлюючий документ на будинок/домоволодіння – Свідоцтво про право власності / Свідоцтво про право власності / Договір дарування/ Договір купівлі-продажу / Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
- Будинкова книга або довідка з місцевої ради про склад зареєстрованих в будинку;
- Експертна оцінка ринкової вартості будинку/домоволодіння, замовлена у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ;
- Якщо будинок/домоволодіння перебуває у спільній власності декількох осіб – згода співвласника на продаж;
- При продажу будинку, у випадку, якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок, приватизована – купівля-продаж земельної ділянки відбувається одночасно з купівлею-продажем будинку: див. Договір купівлі-продажу земельної ділянки;
- Якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок не приватизована – довідка з органу земельних ресурсів за місцем знаходження будинку про кадастровий номер та площу ділянки, на якій знаходиться будинок.

Для купівлі-продажу земельної ділянки:

-    Державний акт про право власності на землю (документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку);
-    Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
-    Якщо в державному акті відсутній кадастровий номер ділянки – довідка про присвоєння кадастрового номера, що видається органами земельних ресурсів;
-    Довідка про наявність/відсутність обмежень  (обтяжень) на земельну ділянку, що видається органами земельних ресурсів;
-    Витяг з Державного земельного кадастру що видається органами земельних ресурсів;
-    Експертна оцінка ринкової вартості земельної ділянки, що видається будь-яким оцінщиком (підприємством, яке займається оцінкою, що має відповідну ліцензію), замовлену у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ;
-   Довідка про відсутність забудови на земельній ділянці, що видається місцевою радою, садовим товариством або кооперативом. Якщо на ділянці знаходиться нерухоме майно, то продаж земельної ділянки ділянки можливий тільки в один день з нерухомістю, яка на ній знаходиться.