Нотаріуси Києва мають право посвідчувати договори іпотеки нерухомого майна, земельних ділянок, що знаходяться в місті Києві, або якщо одна із сторін договору зареєстрована в місті Києві.

Сторона фізична особа:
 • Паспорт;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Якщо нерухомість придбавалась в період шлюбу – згода одного з подружжя на іпотеку, див. - згода одного подружжя на відчуження майна;
 • Якщо в квартирі/будинку, що передається в іпотеку, зареєстрований неповнолітній чи малолітній (особа до 18 років), то іпотека відбувається за згодою органів опіки та піклування.

Сторона юридична особа:
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
 • Статут;
 • Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
 • Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
 • Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
 • Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
 • Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору;
 • Паспорт підписанта;
 • Печатка юридичної особи.
Договір іпотеки квартири:
 • Правовстановлюючий документ на квартиру – Свідоцтво про право власності / Договір дарування/ Договір купівлі-продажу / Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
 • Довідка Ф-3 (про склад зареєстрованих в квартирі осіб), видана ЖЕК/ кооперативом/ ОСББ або довідка про відсутність зареєстрованих;
 • Експертна оцінка ринкової вартості квартири, замовлена у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ;
 • Якщо квартира перебуває у спільній власності декількох осіб – передача частини в іпотеку не здійснюється, в іпотеку можливо передати тільки ціле майно;
 • Договір, в забезпечення виконання зобов'язань за яким передається в іпотеку майно (кредитний договір, договір позики та ін.)

Договір іпотеки будинку/ домоволодіння:
 • Правовстановлюючий документ на будинок/домоволодіння – Свідоцтво про право власності / Свідоцтво про право власності / Договір дарування/ Договір купівлі-продажу / Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
 • Будинкова книга або довідка з місцевої ради про склад зареєстрованих в будинку;
 • Якщо будинок перебуває у спільній власності декількох осіб – передача частини в іпотеку не здійснюється, в іпотеку можливо передати тільки ціле майно;
 • При іпотеці будинку, у випадку, якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок, приватизована – іпотека земельної ділянки відбувається одночасно з іпотекою будинку: див. Договір іпотеки земельної ділянки;
 • Якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок не приватизована – довідка з органів земельних ресурсів за місцем знаходження будинку про кадастровий номер та площу ділянки, на якій знаходиться будинок;
 • Експертна оцінка ринкової вартості будинку/домоволодіння, замовлена у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ;
 • Договір, в забезпечення виконання зобов'язань за яким передається в іпотеку майно (кредитний договір, договір позики та ін.)

Договір іпотеки земельної ділянки:
 • Державний акт про право власності на землю (документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку);
 • Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
 • Якщо в державному акті відсутній кадастровий номер ділянки – довідка про присвоєння кадастрового номера, що видається органами земельних ресурсів;
 • Довідка про наявність/відсутність обмежень  (обтяжень) на земельну ділянку, що видається органами земельних ресурсів;
 • Витяг з Державного земельного кадастру що видається органами земельних ресурсів;
 • Експертна оцінка ринкової вартості земельної ділянки, замовлена у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ;
 • Довідка про відсутність забудови на земельній ділянці, що видається місцевою радою, садовим товариством або кооперативом. Якщо на земельній ділянці знаходиться нерухоме майно, то іпотека ділянки можлива тільки в один день з іпотекою нерухомістю, яка на ній знаходиться;
 • Договір, в забезпечення виконання зобов'язань за яким передається в іпотеку майно (кредитний договір, договір позики та ін.)