Сторона фізична особа:
1.    Паспорт;
2.    Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
3.    Якщо фізична особа в шлюбі – згода подружжя на укладення попереднього договору див. Згода одного з подружжя на відчуження або придбання майна.

Сторона юридична особа:
-    Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
-    Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору;
-   Паспорт підписанта;
-   Печатка юридичної особи.

Для посвідчення попереднього договору нотаріусу надається інформація в усній формі про основні положення основного договору: термін укладення, розмірі завдатку, ціні, предметі та ін.