Необхідні документи для посвідчення довіреності:

Для фізичних осіб:
- паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для юридичних осіб
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію),
- статут,
- довідка з ЄДРПОУ,
- протокол (рішення, наказ) про обрання керівника,
- паспорт керівника,
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий не пізніше1 місяця до дня вчинення нотаріальної дії, 
-  печатка юридичної особи,
- якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - довіреність на представника, паспорт представника.

Відомості про представника записуються зі слів довірителя, можна надати фотокопію паспорта представника задля уникнення помилок в описі. Вся інша інформація, стосовно змісту та призначення довіреності, записується зі слів довірителя.

Необхідні документи для посвідчення довіреності в порядку передоручення:

- основна довіреність;
- представник (фізична особа), який діє на підставі основної довіреності - паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- якщо основна довіреність видана від імені юридичної особи, представнику, на ім’я якого видана така довіреність, необхідно надати свій паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію), статут, довідку з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виданий не пізніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії), печатку.

Що необхідно знати про довіреність?
1. Довіреність неможливо продовжити. Після закінчення її строку, якщо буде потреба, посвідчується нова довіреність.
2. В одній довіреності може бути зазначено кілька повірених (представників).
3. Довіреність у порядку передоручення не може надавати більше повноважень ніж передбачено в основній довіреності.