• Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (з відміткою про зняття з обліку);
 • Експертна оцінка ринкової вартості транспортного засобу, замовлена у цілях оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ.

Сторона фізична особа:
 • Паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку);
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Якщо фізична особа в шлюбі – згода подружжя на укладення договору див. Згода одного з подружжя на відчуження або придбання майна.

Сторона юридична особа:
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
 • Статут;
 • Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
 • Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
 • Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
 • Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
 • Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору;
 • Паспорт підписанта;
 • Печатка юридичної особи.