Нотаріуси за заявою заінтересованих юридичних та фізичних осіб приймають на зберігання документи за описом.

Складання опису
Опис складається у двох екземплярах та підписується особою, яка подає документи на зберігання, та нотаріусом.
Один екземпляр опису залишається у нотаріуса, а інший видається особі, яка здала документи на зберігання.

Приймання документів на зберігання без опису
За клопотанням заінтересованої особи нотаріус може приймати документи без опису, якщо вони належним чином упаковані у присутності нотаріуса.
Пакунок має бути скріплений печаткою нотаріуса, його підписом та підписом особи, яка здала документи на зберігання.

Видача свідоцтва про прийняття документів на зберігання
Про прийняття документів на зберігання нотаріус видає заінтересованій особі, яка здала їх, свідоцтво встановленого зразка, до якого додається екземпляр опису, якщо такий проводився.

Зберігання документів нотаріусом
Прийняті документи зберігаються у окремому пакеті у металевих шафах або сейфі, опечатані печаткою нотаріуса.

Повернення документів, прийнятих на зберігання
Документи, прийняті на зберігання, повертаються на вимогу заінтересованої особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноважених нею осіб при пред’явленні свідоцтва та опису, або за рішенням суду.

Необхідні документи:

Для фізичних осіб:
 • Паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного та 45-річного віку)
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • Заява про прийняття документів на зберігання (ми можемо підготувати самостійно)
 • Опис документів у 2 екземплярах.

Для юридичних осіб:
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
 • Статут;
 • Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
 • Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
 • Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
 • Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
 • Паспорт підписанта;
 • Печатка юридичної особи;
 • Заява про прийняття документів на зберігання (ми можемо підготувати самостійно);
 • Заявление о принятии документов на хранение (мы можем подготовить самостоятельно);
 • Опис документів у 2 екземплярах.