Протест векселя – це нотаріальна дія, що офіційно підтверджує факт повного нерозрахунку за векселем.
   Протести векселів здійснюються нотаріусом відповідно до Положення про переказний та простий вексель, затверджений Постановою ЦВК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 р. № 104/1341, Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001року № 2374-III.

Протест векселя у неплатежі здійснюється у разі, якщо:
  • Вексель неоплачений (вексель акцептований, але не оплачений платником);
  • Оплата проведена у валюті, що не вказана у векселі;
  • Платник відсутній у місці платежу або у місцезнаходженні, що вказано у векселі.
     Протест векселя у неплатежі здійснюється як за простим, так і за переказним векселем.
    Протест у неплатежі за простим векселем здійснюється проти векселедавця, за переказним – проти акцептанта (платника).
     Здійснення протесту векселя у неплатежі не потребується, якщо вексель раніше був опротестований у неакцепті.

Протест векселя у неакцепті здійснюється у разі:
  • Відмови платника від акцепту (здійснення часткового акцепту)
  • Оплата проведена в валюті, яка не зазначена у векселі;
  • Відсутність платника у місці, вказаному у векселі.
     Протест векселя у недатуванні акцепту здійснюється у разі відсутності дати на акцепті та здійснюється з метою збереження прав векселедержателя за таким векселем.
     За відсутності протесту недатований акцепт вважається таким, що зроблений акцептантом в останній день строку, передбаченого для пред'явлення до акцепту.
     Протест векселя у неакцепті або в недатуванні акцепту здійснюється за переказним векселем та здійснюється проти векселедавця.
     При здійснення протесту векселя нотаріус має враховувати, що за акцепт та платіж відповідає векселедавець.

Необхідні документи:
  • Оригінал векселя (його копію – якщо це передбачено самими учасниками вексельних правовідносин та про це є відповідні застереження)
  • Заява векселедержателя (кредитора) про протест векселя, підписана векселедержателем (кредитором) та з проставленою печаткою (за наявності)
  • Документ, що встановлює особу векселедержателя або його уповноваженого представника;
  • Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника, а також правоздатність та дієздатність юридичної особи.