Нотаріуси Києва мають право посвідчувати договори відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, що знаходяться в місті Києві, або у разі, якщо одна із сторін договору зареєстрована в місті Києві.

Сторона фізична особа:


1.
    Паспорт;
2.
    Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
3.
    Якщо нерухомість придбавалась в період шлюбу – згода подружжя на відчуження майна, якщо майно є спільною сумісною власністю подружжя (придбане  в шлюбі);
4.    Якщо однією з сторін є неповнолітня особа (до 18 років) або в квартирі/будинку, що відчужується, зареєстрований неповнолітній, то відчуження відбувається за згодою органів опіки та піклування. Якщо особа не досягла 14 років (малолітня особа), то замість неї договір підписують батьки. Якщо підписантом є неповнолітня особа віком від 14 до 18 років, то вона самостійно підписує договір, але за згодою обох батьків. Підписи батьків на згоді повинні бути засвідченні нотаріально – див. Підписи на заявах;
5.   Якщо посвідчується договір дарування між родичами першого ступеню споріднення (один із подружжя, батьки, діти) - свідоцтво про народження обдаровуваного, для подружжя - свідоцтво про шлюб.

Сторона юридична особа:


-    Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (місячної давності);
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Протокол/рішення, наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-   Якщо від імені юридичної особи діє керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
-    Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору;

-   Паспорт підписанта;

-   Печатка юридичної особи.

Для дарування квартири:


- Правовстановлюючий документ на квартиру – Свідоцтво про право власності/Договір дарування/Договір купівлі-продажу/Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- Довідка Ф-3 (про склад зареєстрованих в квартирі осіб), видана ЖЕК/ кооперативом/ ОСББ або довідка про відсутність зареєстрованих;

- Експертна оцінка ринкової вартості квартири (якщо дарування відбувається між родичами не першого ступеню споріднення (брат/сестра/онуки тощо) або між третіми особами, то замовляється оцінка для цілей оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ. У разі дарування родичам першого ступеню споріднення достатньо простої оцінки);

Для дарування будинку/домоволодіння:

- Правовстановлюючий документ на будинок – Свідоцтво про право власності/Договір дарування/Договір купівлі-продажу/Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- Будинкова книга або довідка з місцевої ради про склад зареєстрованих в будинку;

- При даруванні будинку, у випадку, якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок, приватизована – дарування земельної ділянки відбувається одночасно з даруванням будинку: див. Договір дарування земельної ділянки;

- Якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок не приватизована – довідка з земельних ресурсів за місцем знаходження будинку про кадастровий номер та площу ділянки, на якій знаходиться будинок;

- Експертна оцінка ринкової вартості будинку/домоволодіння (якщо дарування відбувається між родичами не першого ступеню споріднення (брат/сестра/онуки тощо) або між третіми особами, то замовляється оцінка для цілей оподаткування із ідентифікатором у базі ФДМУ. У разі дарування родичам першого ступеню споріднення достатньо простої оцінки);

Для дарування земельної ділянки:

-    Державний акт про право власності на землю (документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку);
-    Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
-    Якщо в державному акті відсутній кадастровий номер ділянки – довідка про присвоєння кадастрового номера, що видається органами земельних ресурсів;
-    Довідка про наявність/відсутність обмежень  (обтяжень) на земельну ділянку, що видається органами земельних ресурсів;
-    Витяг з Державного земельного кадастру;
-    Нормативна оцінка вартості земельної ділянки, що видається органами земельних ресурсів;
-   Довідка про відсутність забудови на земельній ділянці, що видається місцевою радою, або садовим товариством, або кооперативом. Якщо на ділянці знаходиться нерухоме майно, то дарування ділянки можливе тільки в один день із нерухомістю, що на ній знаходиться.